Dy fjalë mbi Astrologjinë dhe Horoskopin

Magjepsja me astrologjinë dhe horoskopët padyshim pasqyron dëshirën e njerëzve për mençuri përtej tyre dhe drejtimin për të ardhmen. Në modernitet si rrjedhojë e boshatisjes së krijuar kryesisht nga zhvlerësimi i besimit monoteist dhe praktikës fetare, shohim një rritje të numrit të njerëzve të cilët i drejtohen astrologjisë dhe horoskopit si medium i rëndësishëm në jetën e tyre shpirtërore.

Çfarë është astrologjia?

Astrologjia është besimi i lashtë se fati i një personi mund të gjendet në modelin e yjeve dhe planetëve në kohën e lindjes. “Horoskopi” është grafiku që përpiqet të përshkruajë këtë fat.

Por çfarë sugjeron Astrologjia dhe horoskopët!

1- Njeriu mund të njohë të ardhmen dhe fatin e tij i cili është shkruar tek yjet. Në këtë demension njeriu ekspozohet ndaj një bote emocionesh të cilat janë subjekte të parafabrikuara nga ‘receta’ e yjeve për atë ditë ose javë.

Ky realitet e ekspozon njeriun ndaj stresit, ankthit dhe pritshmërive të gabuara….

2- Bie ndesh me konceptin e Vullnetit të Lirë. Thënë ndryshe: Fati është përcaktuar tek yjet, nuk mund të bësh asgjë për ta ndryshuar atë, vetëm të lëvizësh brenda tij. Pra, njeriu nuk është Zot I fatit të tij, por thjesht një automat i vendosur brenda një bote automatesh të programuara më parë.

Shën Agustini (354-430) besonte se determinizmi i astrologjisë binte ndesh me doktrinat e krishtera për vullnetin dhe përgjegjësinë e lirë të njeriut dhe se Zoti nuk ishte shkaku i së keqes, por ai e bazoi kundërshtimin e tij edhe filozofikisht, duke përmendur dështimin e astrologjisë për të shpjeguar. binjakë që sillen ndryshe edhe pse janë ngjizur në të njëjtin moment dhe kanë lindur afërsisht në të njëjtën kohë.

Bibla përmend astrologët në oborrin mbretëror në Babiloni dhe paaftësinë e tyre për të treguar ose interpretuar ëndrrat mbretërore (Danieli 2:10-11 dhe 4:7).

Profeti Isaia foli për astrologët me tallje: “Astrologët tuaj le të dalin përpara, ata vëzhgues të yjeve që bëjnë parashikime muaj pas muaji, le t’ju shpëtojnë nga ajo që do t’ju ndodhë” (Isaia 47:13).

3- Astrologjia është fyese për Zotin sepse u atribuon planetëve dhe yjeve fuqinë që i takon vetëm Zotit dhe sepse përpiqet të gjejë vullnetin e Zotit me mjete të tjera nga ato që ka caktuar Zoti. Përgjatë Biblës Zoti na thotë se Ai do të na udhëheqë; lexo Psalmin 23:1-2, 25:9, 12, 32:8; Lluka 1:79; dhe Gjoni 7:17.

Një besimtar nuk ka nevojë t’i drejtohet astrologjisë për sugjerime, këshilla, udhëheqje, apo qoftë dhe kureshtje, për këto arsye:

⁃ Sipas Biblës, Astrologjia është një medium i rremë për të treguar të vërtetën.

⁃ Zhvendos njeriun nga raporti i marrëdhënies me Krijuesin përmes Shkrimit të Shenjtë, në një raport varësie me objekte të krijuara.

⁃ Zhvendos nga njeriu vlerën e lirisë.

⁃ E ekspozon njeriun me një botë okulte.

⁃ E ekspozon njeriun drejt intensitetit në rritje të ankthit dhe pritshmërive të gabuara.

One thought on “Dy fjalë mbi Astrologjinë dhe Horoskopin

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: