Çfarë farash kultivon toka e zemrës tuaj?

Dekurajimet dhe zhgënjimi, të cilat sjellin shqetësimet dhe depresionin, nuk mund të zënë vend në zemrën ku banon mirënjohja, përkundrazi është toka e një zemre jomirënjohëse që i mirëpret.

Shpesh herë citojmë Shkrimin dhe e shpallim fuqinë e Fjalës , pa marrë parasysh që toka e zemrës përpara se të punohet me anë të lutjes, duhet të plugohet përmes rrëfimit. Vetëm plugu i thellë i rrëfimit, do të heqë nga rrënja barin e keq të mosmirënjohjes nga zemra e të drejtit.

Tregohet për një burrë i cili zbuloi një hangar (depo) në të cilin djalli mbante gati farat e tij të cilat planifikonte t’i mbillte tek zemrat e njerëzve. Burri zbuloi se midis gjithë farave, fara e zhgënjimit gjendej me shumicë dhe se kjo farë ishte modifikuar që të mbinte kudo… Por kur u pyet djalli për fuqinë e kësaj fare, ai pranoi se kjo farë nuk mund të mbinte vetëm në një tokë. “Ku është ky vend?” I tha burri. Pergjigja e djallit ishte: “Kjo farë nuk mund të mbijë në zemrën mirënjohëse.”

Miq, kultivoni në tokën e zemrës tuaj farën e duhur. Ruani dhe kultivoni mirënjohjen në zemrën tuaj.

Mirënjohja është një derë e mbyllur për të ligën, por një portë e hapur të pranojë bekimet e mirësisë qiellore.

Thomas à Kempis do të thoshte:

“Jini mirënjohës pra dhe për të mirën më të vogël dhe ju do të çmoheni të denjë të merrni më shumë. Më e pakta të jetë për ju si më e shumta dhe më e vogla si me e madhja. Nëse do të konsideroni madhështinë e Dhënësit, asgjë që ju është dhënë s’do t’ju duket e vogël dhe pavlerë, sepse asgjë nuk është e vogël nëse iu është dhënë nga Perëndia më i Lartë.”

Me bekime dhe lutje për një zemër mirënjohëse!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: