I kujt është faji?

Shpesh, kur gjërat në jetë nuk shkojnë mirë, fajësojmë fatin, njerëzit, ngjarjet, rrethanat, Zotin! Kjo pikëpamje e cila në një aspekt funksinon si valvul shkarkimi e tensionit të mbledhur, gjeneron problemin e papërgjegjshmërisë mbi vendimet që marrim.
Mirëpo, ekziston një ligj universal i “mbjelljes dhe korrjes” i cili zbulon pushtetin e lirisë së zgjedhjes dhe përgjegjësinë personale, si faktorë kryesorë në ndërtimin e të ardhmes që s’e shohim. Njeriu është i privilegjuar e njëkohësisht përgjegjës të ndërtojë fatin dhe botën e tij.

Shekuj më parë Bibla shpalos të vërtetën e realitetit që jemi dhe botës që duam të zotërojmë:

Mos u gënjeni: Perëndia nuk vihet dot në lojë, sepse ç’të mbjellë njeriu, atë edhe do të korrë. Galatasit 6:7

Ndaj, të paktën pas këtij shkrimi, nga sot, ndalni së fajësuari fatin,njerësit, ngjarjet, rrethanat, Zotin dhe nisni të ‘mbillni farat’ e mira e merrni vendimet e duhura, pasi kështu do të ndërtoni një botë më të mirë rreth vetes dhe do të merrni një të korrë të bekuar.

Me ndihmën e Zotit le të bëhet e mundur 🙏

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: