Shqetësimet e jetës

Mos lejoni shqetësimet e jetës t’ju ulin poshtë. Pavarësisht përmasave të vështirësive në jetë, Zoti ka fuqinë t’i mposhtë të gjitha dhe t’ju japë fitore. Shqetësimet dhe dallgët e larta të vështirësive s’janë asgjë veçse platforma më e përshtatshme ku ju mund të njihni realisht përmasat e fuqisë së Zotit, i Cili me një fjalë mund të qetësojë stuhinë në jetën tuaj.

Kur Zoti ju shtyn pranë kufirit të vështirësive, besojini Atij plotësisht, sepse vetëm dy gjëra mund të ndodhin;
Ose Ai do të mbajë kur të biesh, ose do të mësojë të fluturosh.

“Mos ki frikë, sepse unë të kam çliruar, të kam thirrur me emër; ti më përket mua. Kur do të kalosh përmes ujërave unë do të jem me ty, ose do të kalosh lumenjtë, nuk do të të mbytin; kur do të ecësh nëpër zjarr, nuk do të digjesh dhe flaka nuk do të të konsumojë. Isaia 43:1-2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: