Toleranca, intoleranca, apo problemi me të vërtetën?

Perëndimi, thuhet, po vuan nga intoleranca – nuk është kështu. Po vuan nga toleranca. Toleranca ndaj së drejtës dhe së gabuarës, së vërtetës dhe gabimit, virtytit dhe së keqes, Krishtit dhe kaosit.

Bota nuk është e tejmbushur nga fanatikët, sa është e mbingarkuar me njerëzit ‘mendjegjerë’ dhe indiferentët. Jetojmë në kulturën ku toleranca tejkalon të vërtetën dhe vesi promovohet në vend të virtytit, sepse mbi të gjitha kemi keqkuptuar lirinë.
Akil Pano

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: