Derisa Dita të Zbardhë

Jemi të gjithë të ngjashëm me farën. Fara, përjeton proçesin transformues të rritjes, zhvillimit dhe ndryshimeve të mëdha; por paradoksi është se e gjitha ndodh në errësirë. Ndaj, mos druani errësirën, pasi nuk jeni të pashpresë, nëse ajo ju rrethon.


Ju jeni të ngjashëm me farën. Potenciali që është në ju është gati për metamorfozën. Gati të shpallë, manifestojë, shprehë dhe të jetësojë frutat e jetës. Ndaj, ngrini vështrimin lart, njëlloj si embrioni në shpërthimin e tij, teksa sfidon errësirën dhe zgjatet të kapë dritën.

Dhe pak… vuajtje, trishtim, mungesë, durim, ngulm, mosdorëheqje, derisa dita të zbardhë dhe vaji i trishtimit t’i lerë vendin këngës së gëzueshme të jetës!
Zoti me ju miq!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: