Njeriu modern!

Njeriu modern nuk është më një unitet, por një përzjerje qëllimesh komplekse. Ai ndodhet i shkëputur e i tjetërsuar nga vetja, e cila është shndërruar në një fushëbetejë ku përballen pandërprerë një botë qëllimesh mishore, me realitetin e jetës aktive ku çdo gjë dhe të gjithë ndodhen në garë mes tyre.
Humbja e njeriut në tokën e largët të shekullarizmit dhe humbja e virtytit janë kërcënuesit më të mëdhenj të lirisë.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: