Mbi miratimin e ligjeve të reja: Martesa, kodi i familjes, adoptimi i fëmijëve dhe strehimi!!

Intervista ime në RTV Ora me gazetaren Beti Njuma.
Vetëm dy ditë më parë, media publikoi një paketë propozimesh për ndryshime ligjore dhe miratimin e ligjeve të reja për ‘LGBTIQ’.
Këto Projekt-Ligje godasin rëndë familjen. Ja çfarë është propozuar:

a- Draftet lejojnë birësimet e fëmijëve nga çiftet LGBTIQ (Kodi i Familjes),

b- Zëvendësimin e NËNË dhe BABË me PRINDI 1 dhe PRINDI 2 (Ligji i Identitetit Gjinor)

c- Dhënia e të drejtës së strehimit me prioritet ndaj çifteve apo individëve LGBTIQ (në të njëjtat kushte me çiftet heteroseksuale, fiton ai lgbq jo heteroseksualët). (Ligji i strehimit)

e- Edukimi në shkolla i identitit gjinor dhe LGBTIQ , etj. Sëfundmi BBC ka publikuar një listë me 100 lloje të ndryshme gjinish (përveç mashkull dhe femër) listë e cila do të jetë pjesë e edukimit të fëmijëve në shkolla nga mosha 9-12 vjeç.

Të dashur miq, ju ftoj të qëndrojmë sëbashku e të mbrojmë të fundit gje të mbetur ende e paprekur në këtë dimension; familjen dhe fëmijët.

Unë qëndroj për të mbrojtur:

 • Martesën mes një burri dhe një gruaje si esencën që mundëson prokrijimin dhe ruajtjen e jetës:
 • Familjen si thesarin që duhet ruajtur e pacënuar në strukturën e saj shpirtërore e sociale, ku babi dhe mami mbeten figurat e pazëvendësueshme.
 • Prindërimin si privilegjin që duhet mbështetur, forcuar dhe mbrojtur.
 • Adoptimin nga prindër heteroseksualë, si mjetin për t’i mundësuar një familje të shëndetëshme dhe vizion për jetën, fëmijëve jetim.
 • Edukimin si instrumentin e nevojshëm i cili mundëson ndërtimin e njeriut dhe strukturave të konsoliduara të mbështetjes sociale për familjen.
 • Mbrojtjen e çdo anëtari të familjes dhe çdo pjesëtari të shoqërisë nga dhuna e çdo forme.
 • Krijimin e politikave frenuese në lidhje me SHPOPULLIMIN E SHQIPERISE.
  a- Përcaktimin e një minimumi jetik
  b- Politika punesimi për të rinjtë
  c- Mbështetje e çifteve të reja përmes politikave të punësimit dhe strehimit…
  d- Rishikimi I Statusit të Jetimit nga mosha 18 vjeç…
  e- Kujdesi i veçantë social për moshën e tretë, veçanërisht të moshuarit e vetmuar… etj!

Nëse jemi sëbashku për këto vlera, shkruani një koment dhe bëjini share këtij postimi.

akilpano #mendimiiditës #koalicioniprofamiljes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: