Vështrim nga lart

Zoti shikon nga qielli bijtë e njerëzve për të parë në se ndonjeri prej tyre ka arsye dhe kërkon Perëndinë.
Bibla (Psalmi 14:2)

Për këtë jam i sigurt, dikush është duke vështruar mbi të gjithë ne. Nuk është ‘syri i shqiponjës’ (eagle eye) e as ‘vëllai i madh’ (big brother).
Është Ati i Madh, Bërësi ynë dhe Arkitekti i universit. Ai vështron mbi të gjithë ne. Ai na njeh në çdo detaj.
Kur të gjithë kanë larguar vështrimin e tyre prej teje, sytë e Tij janë mbi ty. Kur ndodh që ndihesh poshtë, kujto vështrimin e Tij, sepse do të marrësh forcë e do të ngrihesh lart.
Kur mbaresa e arsyes ka prekur fundin dhe pyetjet s’marrin përgjigje, kujto vështrimin e Bërësit tënd. Ai ka ndalur mbi ty dhe të fton të gjesh arsyen duke kërkuar rrugën e kthimit. Sepse ka një rrugë më të lartë dhe kur të gjitha kthinat e poshtme janë pështjelluar. Është një vështrim prej lart, një vështrim përmbushës që të fton të nisësh udhëtimin më të bekuar, drejt vendit ku njeriu kërkon Bërësin e tij.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: