Arsyet per konfuzionin

Njerëzit janë krijuar për t’u dashur, ndërsa gjërat materiale për t’u përdorur. Konfuzioni në këtë botë është se ndodh e kundërta; njerëzit përdoren, ndërsa gjërat materiale duhen. Vlerat janë vendosur mbi objektet dhe zotërimet, ndërsa njeriu mbetet i zhveshur në zbrazëti. Dikush ndër humanët duhet të ndërmarrë misionin e dyfishtë; të rithemelojë njeriun dhe ripërkufizojë vlerat e humbura. Historia tregon që Jezusi i Nazaretit i përmbushi të dyja.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: