Receta prej 9 kërkesash për të qenë të lumtur

Lumturia ka qenë ëndrra më e madhe e njeriut të çdo epoke. Të gjithë vërtitemi rreth çështjes së lumturisë. Aristoteli tha:

Lumturia është kuptimi dhe qëllimi i jetës, synimi i plotë dhe i fundëm i egzistencës njerëzore. Por, problemi ynë ka qenë gjithnjë rruga dhe mjetet që kemi përdorur të rrokim lumturinë.

Sipas shkrimtarit të njohur të Faustit e shumë veprave të tjera të mëdha, Johann Wolfgang Von Goethe, egzistojnë nëntë kërkesa për një jetë të lumtur. Megjithë distancën kohore e cila zgjatet gjithnjë e më shumë prej nesh, receta e Goethe-s për lumturinë, ende na nxit të mendojmë mbi jetën, prioritetet, udhëtimin dhe mjetet për të rrokur lumturinë.

1- Mjaftueshëm shëndet që puna të jetë dëshirë (kënaqësi).

2- Mjaftueshëm para për të plotësuar nevojat. (Thekson nevojat dhe jo teprime apo një jetë luksi)

3- Mjaftueshëm forcë të ndeshesh me betejat e jetës dhe më pas t’i harrosh ato.

4- Mjaftueshëm hir të rrëfesh mëkatet dhe të ngadhënjesh mbi to.

5- Mjaftueshëm durim të përpiqesh derisa e mira të arrihej.

6- Mjaftueshëm bamirësi për të përmirësuar jetën e personave që jetojnë rreth teje.

7- Mjaftueshëm dashuri, që të motivohesh të ndihmosh të tjerët.

8- Mjaftueshëm besim, të realizosh veprat e Zotit.

9- Mjaftueshëm shpresë, të largosh ankthin dhe frikën për të nesërmen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: