Shpresa

Këtu portretizohet një grua e vetme dhe e varfër kundër botës. Sytë e saj janë të lidhur me fasho që ajo të mos shohë përpara. Në duar ajo mban një harpë në të cilën të gjitha telat janë këputur, veç njërit.

Telat e këputur përfaqësojnë pritjet e trazuara dhe zhgënjimet e saj të hidhura. Por teli i pakëputur është teli i shpresës. Ndërsa ajo prek këtë tel, një melodi e lavdishme rrjedh mbi botë dhe mbush qiejtë e saj të errët me yje.

Artisti pikturoi një të vërtetë të madhe;
Edhe kur çdo gjë ka humbur, ti mund të kesh shpresën.
Shumica e veprave të rëndësishme të botës u realizuan prej njerëzve të cilët nuk hoqën dorë dhe kur shpresa nuk dukej pranë.

Miq, shpresa nuk mund të ligështohet aty ku besimi është i shëndetshëm.
Mbase sot realiteti juaj jetësor i ngjan kësaj tabloje.

Mbase çdo fill sigurie është këputur, veç njërit; fillit të shpresës.
Ndaj, pavarësisht vendit në të cilin ndodheni dhe nevojat që ju rrethojnë, kapuni pas fillit të vetëm të mbetur.

Mos hiqni dorë, mos shihni pas, nuk do të vonojë dhe jeta juaj do të rrjedhë mbi melodinë e mrekullueshme të shpresës.

“Në Ty o Zot e vendos shpresën time. Shpresa që gjej në ty është ngushëllimi im.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: