Përkufizimi i përmasave tuaja

Asnjëherë mos u dorëzoni, veçse në duart e Arkitektit tuaj!

Kurrë mos u ndalni, veçse në vendin e bekimit.

Për asgjë mos u shqetësoni, veçse të bëni të mirën.

Askënd mos urreni, veçse të keqen.

Refuzoni të zemëroheni , veçse me të keqen dhe kushërinjtë e saj; padrejtësinë, hipokrizinë dhe mediokritetin.

Ah, për pak harrova; Përmasat e jetës tuaj, do të përkufizohen nga thellësia e saj.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: