Mbreti që u bë Foshnje

Ka ndodhur shumë herë në histori kur një foshnje është bërë mbret, të sundojë mbi kombet. Por ka ndodhur vetëm një herë, kur një mbret u bë foshnje të shpëtojë të gjitha kombet.

Ky është mbreti im.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: