Revolucioni që kërkohet

“Testimi final i nje shoqerie eshte lloji I botes qe ajo do ti le femijeve te saj.”

Sistemet e qeverisjes në shoqërinë njerëzore, kryesisht janë përmbysur nga revolucionet. Megjithë përmbysjet e mëdha, shoqëria ka mbetur e njëjta dhe njeriu po ai.

Shoqëria mund të përparojë vetëm nëse njeriu përjeton sëbrendëshmi një fuqi transformuese. Këtë e mundëson një prekje dashurie nga lart.

Për përmbysjen e madhe, kërkohet revolucion i një lloji tjetër.

Ky është revolucioni I dashurisë.

#revolucioniidashurisë #akilpano

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: