Përdorini Fjalët; Ndryshoni Temperaturën

Fjalët tuaja janë si një termostat. Ato rregullojnë temperaturën emocionale – shpirtërore rreth jush. Nëse flisni fjalët e duhura, ato do të kujdesen për ju. Flisni fjalë dashurie në familje, fjalë inkurajimi në punë dhe fjalë pozitive në rrethin tuaj miqësor. Ju siguroj që nuk do të vonojë kur familjarët, kolegët dhe miqtë, do të reflektojnë dashurinë, inkurajimin dhe pozitivitetin tuaj. Përdorini fjalët në mënyrën e duhur. Kujtoni se ato mbartin peshën e një fuqie të jashtëzakonëshme. Me fjalët, ju mund të vrisni, ose mund t’i jepni jetë marrëdhënieve. Mund të plagosni, ose shëroni! Mund të shkatërroni ose ndërtoni! Mund të mallkoni, ose bekoni. Fjalët e duhurua mund të jenë balsam i një shërimi të ëmbël që ngjet me mjaltin që rrjedh nga hualli i tij. Zgjidhni të jeni një huall mjalti i ëmbël, në vend të një burimi të hidhur i cili i largon të gjithë.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: