Cilët janë më të fortët mes nesh?

Për dikë që është rrëzuar dhe provon të ngrihet, është lënduar dhe kërkon shërimin!
Njerëzit më të fortë nuk janë ata të cilët fitojnë gjithnjë, por ata të cilët nuk dorëzohen dhe pasi janë rrëzuar. Koha nuk mund të fshijë nga kujtesa njeriun i cili ngrihet dhe pasi është rrëzuar, fal dhe pasi është lënduar dhe vazhdon të bëjë përpara megjithë plagët që jeta i ka shkaktuar. Plagët? Ato janë lapidarë kujtimesh, medalje betejash, gurë kilometrik të ekzistencës tonë! Pa to, do të mbeteshim foshnje që përkunden në djepin e asgjësë.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: