Bukuria e Vërtetë 

Bukuria e vërtetë nuk është e jashtme e as sipërfaqësore. Ajo që shohim është reflektim i sëbrendëshmes. Një mendje e sigurtë do të falë dashuri! Një shpirt që vuan, ka tendenca vetëmbrojtjeje. Mirësia është e bukur, hiri po ashtu! Ju mund ta bëni të bukur jetën tuaj dhe të personave që ju rrethojnë, por në fillim; pastrojeni enën (shpirtin )nga brenda.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: