Instrumentat e Zotit

Disa herë, Zoti përdor instrumenta të cilat nuk i
çmojmë, për të siguruar atë që është e paçmueshme! Kujtoni gozhdët dhe kryqin e drunjtë…

 isa herë, Zoti sjell pranë nesh njerëz të cilët s’i çmojmë, të zëvendësojë personat që kemi mbivlerësuar, në mënyrë që të kuptojmë se, vlera e vërtetë e të pasurit dikë pranë, qëndron tek mbajtja e një premtimi dhe virtyti i besnikërisë.
Një këshillë; Çmojini njerëzit njësoj. Pavarësisht statusit të tyre shoqëror, apo preferencave tuaja personale. Mund t’ju ndodhë në jetë që personat të cilët s’i keni konsideruar, të jenë një bekim i vërtetë për jetën tuaj.
Zoti ju bekoftë miq!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: